Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 304. Κβαντική Δομή της Ύλης

Ασκήσεις

Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν τς διαλέξεις του μαθήματος στο περιβάλλον του Mathesis καθώς και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις λύσεις τους στα εβδομαδιαία σε ασκήσεων που θα δίνονται.