304. Κβαντομηχανική ΙΙ - Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014
Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 304. Κβαντομηχανική ΙΙ

Ασκήσεις

Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν τς διαλέξεις του μαθήματος στο περιβάλλον του Mathesis καθώς και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις λύσεις τους στα εβδομαδιαία σε ασκήσεων που θα δίνονται.