Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 304. Κβαντική Δομή της Ύλης

Βιβλιογραφία

Κύριo Σύγγραμμα Μαθήματος

Έντυπα Συγράμματα Μαθήματος

  • "Κβαντομηχανικη Ι", Σ. Τραχανά, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2005)
  • "Κβαντομηχανικη ΙI", Σ. Τραχανά, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2008)
  • "Εισαγωγή στην κβαντική θεωρία της ύλης", Α. Μοδινός, Παπασωτηρίου, 1994.

Προτεινόμενη πρόσθετη βιβλιογραφία

  • "Μαθήματα Κβαντικής Φυσικής" - Συνοπτικές Σημειώσεις & Ασκήσεις, Σ. Τραχανάς [Αρχείο PDF (80 Mbytes)]

  • "Φυσική Στερεάς Κατάστασης" (Tόμοι 1 & 2), Ε. Ν. Οικονόμου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1998, 2003.

  • "Ο χημικός δεσμός - Μια εισαγωγή στην κβαντική χημεία", J. N. Murrel – S. F. Kettle – J. M. Tedder, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1999.

  • "The structure of matter", S. Gasiorowitz, Addison-Wesley, 1979.

  • "Elementary Atomic Structure", G. K. Woodgate, Oxford University Press, 1980.

  • Ο Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων