Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 304. Κβαντική Δομή της Ύλης

Περιγραφή - Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019

Tο μάθημα "Φ-304. Κβαντική Δομή της Ύλης" απευθύνεται κατ’ αρχήν σε τριτοετείς φοιτητές που έχουν ήδη παρακολουθήσει το μάθημα της Κβαντομηχανικής Ι. Εν τούτοις, επειδή έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την παρακολούθησή του και από δευτεροετείς φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει μόνο το εισαγωγικό μάθημα Κβαντικής Φυσικής (Φ.201 - Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι).
Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι μια πιο απαιτητική εισαγωγή στις βασικές δομές της μη πυρηνικής ύλης – Άτομα, Μόρια, Στερεά – καθώς και την αλληλεπίδρασή τους με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χημεία του άνθρακα, τόσο για τη θεμελιώδη απλότητα των βασικών εννοιών και μεθόδων που υπεισέρχονται στην περιγραφή της, όσο και για τον κεντρικό της ρόλο στη σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία των υλικών.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα πρέπει να εγγραφούν στα διαδικτυακά μαθήματα της Εφαρμοσμένης Κβαντομηχανικής στην πλατφόρμα του Mathesis, χρησιμοποιώντας το e-mail της μορφής ph1234@edu.physics.uoc.gr που τους έχει δωθεί από το Τμήμα Φυσικής.

Η τακτική ώρα του μαθήματος είναι κάθε Δευτέρα στις 1μμ στο Αμφ. Β

Αξιολόγηση

  • Η παρουσία στο μάθημα, το οποίο γίνεται με τη μορφή μελέτης και εργασίας ανά ομάδες υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα κατά την ώρα του μαθήματος, είναι υποχρεωτική και αξιολογείται με 1 μονάδα. Μόνο 2 απουσίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου είναι επιτρεπτές για να μπορέσει ο φοιτητής να λάβει το βαθμό.

  • Ο βαθμός του μαθήματος θα καθοριστεί από την παρουσία και εργασία κατά την ώρα του μαθήματος, την εβδομαδιαία λύση ασκήσεων online στο περιβάλλον Mathesis, από μια πρόοδο και ένα τελικό γραπτό διαγώνισμα σε όλη την ύλη.

Γενικά

ΦΥΣ-304. Κβαντική Δομή της Ύλης
Ώρες: 3
ΕCTS: 6
Εξάμηνο: 5ο

Διδάσκων: Στέφανος Τραχανάς
Γραφείο: 1ος όροφος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Ώρες Γραφείου: Στο Φυσικό. Δευτέρα, επί μία ώρα αμέσως μετά το μάθημα. Στο ΙΤΕ: Ύστερα από τηλεφωνική συννενόηση: Τηλ. 2810-391082
e-mail: trachanas@cup.gr

Ασκήσεις: Βασίλης Χαρμανδάρης
Ώρες Γραφείου: Στο Φυσικό. Δευτέρα, επί μία ώρα πριν το μάθημα.

Ώρες Μαθήματος:
Δευτέρα 13:00-16:00 Αίθουσα 3